Värme / Pellettsbrännare

Sätt en Pelettsbrännare i din befintliga panna eller i en ny pelettspanna. Att elda med peletts är ett alternativ, miljövänligt och med mindre investeringskostnad än t.ex bergvärme.

Har du tillgång till ved är en vedpanna med keramisk förbränning och ackumulatortankar ett miljövänligt alternativ och solfångare är ytterligare ett alternativ eller ett komplement.